Agentura CzechTourism vyhlásila další ročník soutěže DestinaCze 2019, přičemž oproti předchozím ročníkům částečně pozměnila koncept tak, že jednotlivé subjekty se budou přihlašovat do soutěže samy. Agentura si od tohoto kroku slibuje větší zapojení samotných subjektů, které se aktivně do soutěže přihlásí. V letošním ročníku získala 1. místo v kategorii Česko jede naše páteřní cyklostezka Ohře. 

 

Vás bychom chtěli tímto požádat, jestli byste skrze Vaše kanály mohli zveřejnit zprávu o probíhající registraci subjektů, která probíhá do 15. října 2018, aby se za Vaší oblast přihlásilo co nejvíce zajímavých míst s turistickým potenciálem.

 

Zároveň tuto zprávu posílám na konkrétní subjekty s potenciálem v soutěži uspět, např. díky návštěvnickým okruhům pro rodiny s dětmi, možností aktivního sportovního vyžití apod. Zapojit se mohou muzea, návštěvnická centra,

 

Více informací je k nalezení v tiskové zprávě: http://czechtourism.cz/clanky/prihlaste-svou-destinaczi-do-sedmeho-rocniku-soute/ 

Registrační formulář k přihlašování je zde: http://czechtourism.cz/soutez-destinacze-2019/