Město Ostrov disponuje poměrně obsáhlým souborem soch, sousoší, sochařských děl, které se nachází na území města. Každé umělecké dílo má svoji bohatou minulost a pestrou historii. 

Záměrem fotografické soutěže je vytvoření a získání obrazové dokumentace – prostřednictvím fotografie – těchto sochařských výtvorů z doby dávno minulé i ze současnosti.

Vítězné fotografie budou prezentovány ve sborníku s názvem „Za tajemstvím ostrovských soch“.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------