Ostrovský měsíčník je vydáván v nákladu 8000 ks a je zdarma šířen do všech domácností v Ostrově.
Jeho cílem je seznamovat čtenáře se zajímavostmi z daleké historie i současnosti. Pravidelné místo zde mají informace z Městského úřadu, ostrovských škol a v neposlední řadě je tu bohatá nabídka kulturních akcí. Stránky Ostrovského měsíčníku jsou otevřeny také přispěvatelům z řad čtenářů.
Své příspěvky mohou zasílat na adresu: sefredaktor@dk-ostrov.cz, nebo je mohou zanechat v Infocentru v Domě kultury. Texty je možno zaslat v elektronické podobě, ale přijmeme i ručně psané slovo. Uvítáme fotografie doplňující textové příspěvky. Foto je rovněž nejlepší zaslat elektronicky v JPG – rozlišení minimálně 300 dpi, nebo lze dodat běžnou fotografii, z níž pořídíme kopii. Veškeré materiály po upotřebení (na vyžádání) vracíme.

Chcete-li redakci zaslat článek, musíte se podepsat. Jestli si nepřejete zveřejnit své jméno, sdělte nám to a my vám vyhovíme. Na anonymní příspěvky nebudeme brát zřetel. Dále upozorňujeme, že pokud chcete prostřednictvím OM vznést stížnost na konkrétní osoby nebo instituce, musí být otištěno také vyjádření kritizované strany, bude-li o to mít zájem. „Redakce musí dát prostor všem stranám, o nichž materiál pojednává… Redakce se vystříhá publikovat informace založené na jednom zdroji, pokud taková informace jakkoli negativně dopadá na další osobu nebo subjekt a není jinak verifikována.“ (Zdroj: www.aktualne.cz/eticky-kodex)

Redakce OM

Kontakty Šéfredaktor: Irena Janečková - sefredaktor@dk-ostrov.cz Inzerce: Martina Pavlasová - pavlasova@dk-ostrov.cz, 353 800 525 (viz. rubrika INZERCE)Vydavatel: Jan Filip - reditel@dk-ostrov.cz, 353 800 ... více
Inzerce CENÍK INZERCE Vážení inzerenti,velmi nám v redakci záleží na tom, aby byl Ostrovský měsíčník médiem kvalitním nejenom po stránce obsahové, ale rovněž vizuální a lákal tak potenciální inzerenty k ... více
Příspěvky čtenářů ZAŠÍVÁRNA OSTROV Milan Veselý V posledním článku jsme popisovali jednu z našich hlavních činností,streetwork. Dnes bychom se rádi zaměřili na další čtyři provázané služby NZDM. Tou první je ... více
Archiv ARCHIV OM 2016leden, únor, březen, duben, květen 2015leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen, září, listopad, prosinec 2014 leden, únor, březen, duben, květen, červen, ... více
  • 1