V souladu s ust. § 39 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů příspěvková organizace města Ostrov – Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, PSČ 363 01 Ostrov, IČ: 00520136 DIČ: CZ00520136

OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT

nebytový prostor – provozovnu v Domě kultury Ostrov
o celkové výměře 175,62 m2, ulice Mírové nám. 733

Pronájem se týká nebytových prostor T- klub v Domě kultury Ostrov: č.1 (106,58 m2),
č.2 (15,4 m2), č.3 (8,7 m2), č.4 (9,86 m2), č.5 (12,94 m2), č.6 (6,24 m2), č.7 (15,9 m2) v severním křídle Domu kultury v Ostrově, 1.NP, na adrese Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov, okres Karlovy Vary, katastrální území Ostrov. Prostory budou pronajaty na dobu neurčitou za účelem provozování podnikatelské činnosti. Minimální nájemné pro tyto prostory je dle znaleckého posudku 820,65 Kč / m2.
Kritérium hodnocení: výše ceny nájemného
Termín podávání nabídek: nejpozději do 29. 03. 2016 do 09:00 hod.
O pronájmu může pravomocné rozhodnout pouze Rada města.

Žádosti o pronájem nebytového prostoru podávejte v zalepené obálce s výrazným označením v levém horním rohu
„Pronájem T-klub – provozovna v DK Ostrov – NEOTVÍRAT“. Nabídky lze podávat osobně každý pracovní den v sekretariátu DK (2. patro) v době od 08:00 – 15:00 hod (polední pauza 11:30 – 12:00 hod.), nebo písemně na adresu Dům kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov. Nebytové prostory je možné si prohlédnout po předchozí tel. dohodě. Bližší informace obdrží každý zájemce v sekretariátu DK (2. patro), tel. 353 800 516.

V Ostrově dne 19. 02. 2016
Vyvěšeno: 22. 02. 2016
Sejmuto dne: 24. 03. 2016 Ing. Jan Filip - ředitel DK

V souladu s ust. § 39 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů příspěvková organizace města Ostrov – Dům kultury Ostrov, Mírové nám. 733, okres Karlovy Vary, PSČ 363 01 Ostrov, IČ: 00520136 DIČ: CZ00520136

Podklady k vytištění ZDE


OZNAMUJE ZÁMĚR PRONAJMOUT

nebytový prostor – provozovnu v Domě kultury Ostrov
o celkové výměře 218,98 m2, ulice Mírové nám. 733

Pronájem se týká nebytových prostor – Kavárny v Domě kultury Ostrov: hlavní sál (148,5 m2), kuchyň (41,77 m2), WC (13,5 m2), kancelář (6,21 m2), chodba (9 m2) v 2.NP, na adrese Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov, okres Karlovy Vary, katastrální území Ostrov. Prostory budou pronajaty na dobu neurčitou za účelem provozování podnikatelské činnosti. Minimální nájemné pro tyto prostory je dle znaleckého posudku 548 Kč / m2.
Kritérium hodnocení: výše ceny nájemného
Termín podávání nabídek: nejpozději do 29. 03. 2016 do 09:00 hod.
O pronájmu může pravomocné rozhodnout pouze Rada města.

Žádosti o pronájem nebytového prostoru podávejte v zalepené obálce s výrazným označením v levém horním rohu „Kavárna – provozovna v DK Ostrov – NEOTVÍRAT“. Nabídky lze podávat osobně každý pracovní den v sekretariátu DK (2. patro) v době
od 08:00 – 15:00 hod. (polední pauza 11:30 – 12:00 hod.), nebo písemně na adresu Dům kultury Ostrov, Mírové náměstí 733, 363 01 Ostrov. Nebytové prostory je možné si prohlédnout po předchozí tel. dohodě. Bližší informace obdrží každý zájemce v sekretariátu DK (2. patro), tel. 353 800 516.

V Ostrově dne 19. 02. 2016
Vyvěšeno: 22. 02. 2016
Sejmuto dne: 24. 03. 2016 Ing. Jan Filip - ředitel DK

Podklady k vytištění ZDE