3. Regionální workshop Infocenter

foto: Nikola Kolmanová