OD MNICHOVA 1938 DO OSVOBOZENÍ 1945

foto: Ing. Karel Tetur, Zuzana Železná

Tato kulturní akce je pokračováním úspěšného projektu "Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal", realizovaného
 v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Diese Kulturveranstaltung ist eine Fortsetzung des erfolgreichen Projektes „Intensievierung der grenzüberschreitenden touristischen Zusammenarbeit zwischen der Stadt Ostrov und der Stadt Kurort Oberwiesenthal", das im Rahmen des Programms  Ziel 3/Cíl 3 zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit 2007-2013 zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik realisiert wird, das vom Europäischen Fonds für regionale Entwicklung mitfinanziert wird.