Fotoklub

Fotografie členů fotoklubu Ostrov

David Papánek - ukázka tvorby

Vladimír Toman - ukázka tvorby

Marcel Šolc - ukázka tvorby

Miloslav Křížek - ukázka tvorby 

Workshopy 

Vladimír Toman - kostel ve Velichově

Marek Poledníček - kostel ve Velichově

Historie

Ostrovský klub přátel fotografie vznikl jako logické navázání na fotografickou soutěž, kterou vyhlásil Dům kultury Ostrov u příležitosti 675 let od získání privilegií Města Ostrova. Téma této soutěže znělo: "Jak vidím Ostrov" a zakládající členové vzešli z řad soutěžících i organizátorů soutěže. Cílem klubu je vytvořit skupinu lidí, kteří se zajímají o fotografování a doposud fotili převážně do šuplíku. V neposlední řadě chce klub přispět ke zlepšení fotodokumentace života a historie města Ostrova.