Projekt „Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice“

Město Ostrov realizuje projekt Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice za přispění dotačních prostředků EU

Dokument: TISKOVÁ ZPRÁVA
Datum:  Datum:  24. 7. 2015

Město Ostrov v září loňského roku podalo žádost o dotaci na projekt Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice z prostředků znovu spuštěného Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (ROP), který se ve své podzimní Výzvě č. 58 zaměřil mimo jiné na podporu revitalizace a regenerace středních a malých měst. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vybral v únoru 2015 tento projekt k financování z prostředků EU.

Předmětem projektu je rekonstrukce ulice Čapkova a ulice Nejedlého. V rámci revitalizace ulic bude na ploše 0,60 ha provedena rekonstrukce komunikací. Vznikne jednopruhová vozovka šířky 3 m v ulici Nejedlého a 3,5 m v ulici Čapkově s jednosměrným provozem a výstavbu podélného parkovacího pruhu po jedné straně šířky 2 m, výstavba nových chodníků a osazení chrániček pro budoucí plánované rozvody kabelové televize. 

V současné době byla dokončena realizace tohoto projektu. Celkové náklady projektu dosáhly výše 10,7 mil. Kč., přičemž stavební části dosáhly výše 10,0 mil. Kč. Dotace z prostředků Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (ROP) činila 7,1 mil. Kč.

 

 Odbor rozvoje a územního plánování
Ing. Alexandra Fürbachová

 

Město Ostrov realizuje projekt Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice za přispění dotačních prostředků EU

Dokument: TISKOVÁ ZPRÁVA 1
Datum:  23. 2. 2015

Město Ostrov v září loňského roku podalo žádost o dotaci na projekt Ostrov, Čapkova a Nejedlého ulice z prostředků znovu spuštěného Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad (ROP), který se ve své podzimní Výzvě č. 58 zaměřil mimo jiné na podporu revitalizace a regenerace středních a malých měst. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad vybral v únoru 2015 tento projekt k financování z prostředků EU.

Předmětem projektu je rekonstrukce ulice Čapkova a ulice Nejedlého. V rámci revitalizace ulic bude na ploše 0,60 ha provedena rekonstrukce komunikací. Vznikne jednopruhová vozovka šířky 3 m v ulici Nejedlého a 3,5 m v ulici Čapkově s jednosměrným provozem a výstavbu podélného parkovacího pruhu po jedné straně šířky 2 m, výstavba nových chodníků a osazení chrániček pro budoucí plánované rozvody kabelové televize.

 V současné době zbývá několik dní do začátku realizace tohoto projektu a dokončen by měl být v červnu letošního roku. Po provedeném výběrovém řízení na dodavatele stavby se realizační náklady pohybují kolem 10,5 mil. Kč, přičemž až 85% z této částky může činit dotace z ROP.  

Odbor rozvoje a územního plánování
Ing. Alexandra Fürbachová