MYSTERY SHOPPING V INFOCENTRU DOMU KULTURY

Dne 18.7.2016 navštívila Infocentrum v Domě kultury v Ostrově komise , která provedla kvalitní metodu výzkumu zvanou Mystery shopping. Hodnotila exteriéry i interiéry Infocentra, zde je IC viditelně označeno, zda splňuje všechny náležitosti a zda přehledně zveřejňuje propagační materiály. Anonymní odnocení Mystery shopprů se zaměřovalo především na pracovníka turistického informačního centra, zda se plně věnoval zákazníkům a poskytl spolehlivé informace. Výsledky dopadly nad míru výborně a všechny body byly 100% splněny. Velká pochvala patří všem pracovnicím Infocentra v Domě kultury a zvlášť slečně Nikole Kolmanové, která se o skvělý výsledek zapříčinila svým milým a profesionálním přístupem.
Hodnotící kritéria a výsledky šetření najdete ZDE