Goticko renesanční budova staré radnice sídlí uprostřed historického centra města. Původně středověká stavba několikrát vyhořela, a tak dnešní podobu ovlivnily její přestavby v letech 1569, 1795 a 1866. Původní gotickou stavbu dokládají mohutná obvodová zdiva s podloubími. Středověkem dýchají také sklepy, jejichž původ sahá až do čtrnáctého století. Do renesanční podoby byla Stará radnice přestavěna po požáru v šestnáctém století. Dodatečně vznikla hranolová věž s hodinami, znakem města a třemi reliéfy, znázorňujícími Šalamounův soud, Spravedlnost a Zuzanu v lázni. Zhruba za tři století nato dostal dům po dalším požáru novogotickou podobu. Ve vstupním prostoru Staré radnice se nachází původní Síň konšelů – dnešní obřadní síň města Ostrov. Ta se pyšní dochovaným fragmentem původní renesanční malby. 
Výstavní prostor se nachází v podkroví Staré radnice, ke kterému vede vestavěné klasicistní schodiště. Jižní štít podkroví má v kamenném zdivu zachovalou část původní goticko – renesanční konstrukce.

Nachází se zde výstava Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918, kterou můžete shlédnout do 2. dubna 2017

Výstava má za úkol představit neznámé osudy toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu, které jsou u nás v Čechách často velmi opomíjené. Přesto právě životní příběhy sekundogenitury toskánských Habsburků jsou velmi zajímavé a mají úzký vztah k Čechám a i k městu Ostrovu a jeho okolí.
Na výstavě bude mít návštěvník vzácnou příležitost shlédnout více než dvě stovky unikátních archivních dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků, jenž je uložen v Národním archivu, a trojrozměrných sbírkových předmětů z depozitářů Národního muzea Praha a mobiliárních fondů SZ Konopiště, SZ Zákupy atd., kam byly umělecké a osobní předměty rodu deponovány po roce 1918, po vytvoření samostatné Československé republiky.
Výjimečnost výstavy spočívá v tom, že budou zpřístupněny osobní a umělecké předměty a archivní dokumenty toskánských Habsburků, z nichž některé byly naposledy vystaveny v roce 1931 při příležitosti 600. výročí založení města Ostrov, a některé zpřístupněny nikdy nebyly.Tato výstava vzniká ve spolupráci Města Ostrov s Národním archivem, Národním muzeem Praha, Národním památkovým ústavem - Generální ředitelství Praha, Městským archivem Palma (Baleárské ostrovy - Mallorca) a Rakouským kulturním střediskem v Madridu.

Záštitu nad výstavou „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808-1918“ převzal ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman a hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel.

Mgr. Miluše Kobesová, kurátorka výstavy

Videoupoutávka

Stará radnice Ostrov, vstupné: 50 Kč, 50% sleva pro děti do 15 let, důchodce a ZTP.

KONTAKT:
Staré nám.  46, 363 01 Ostrov
Tel.: 353 800 522
Email: galerie@dk-ostrov.cz

PROVOZNÍ DOBA:
listopad - březen: úterý - neděle 13:00 - 17:00 hod.
duben: ZAVŘENO
květen - říjen: úterý - neděle 11:00 - 17:00 hod.

Vánoce:
20.12. otevřeno 13.17:00
21.12. zavřeno
22.12.-23.12. 13:00-17:00
27.12.-30.12. 13:00-17:00
31.12. zavřeno

STÁLÁ EXPOZICE HODINOVÝCH STROJŮ:
V obřadní síni Staré radnice je umístěna stálá výstava hodinových strojů.
Expozice začíná již ve vstupním prostoru Radnice, kde si můžete prohlédnout Vřetenový hodinový stroj z 2. poloviny 16. století. Tento hodinový stroj byl do věže ostrovské radnice instalován jako druhý v pořadí po požáru roku 1570, kde sloužil až do roku 1860. Dále můžete vidět Summereckerův hodinový stroj z 2. poloviny 19. století, který byl ve věži ostrovské radnice umístěn někdy po roce 1860 a fungoval až do 70. let 20. století. Jeho konstruktér, František Summerecker, byl pražský věžní hodinář, který používal neobvyklý tvar kluzných ložisek se čtvercovými otvory pro čepy. Hodinový stroj Hainz byl do věže ostrovské radnice umístěn roku 1997 při poslední rekonstrukci. K původnímu stroji bylo přidáno řetězové natahování, které bylo později nahrazeno elektronicky řízeným pohonem chodu. Rekonstrukci všech tří strojů provedl hodinář Miloš Flossmann.

Kromě těchto velkých strojů si můžete prohlédnout expozicí malých historických hodinových strojků a hodinářského nářadí, doplněnou o několik nástěnných ilustrací.

 Program zajišťuje Dům kultury a naleznete ho zde na stránkách v rubrice -  PROGRAM