ZPROSTŘEDKUJEME VÁM VÝLET DO OSTROVA

Netradiční formou Vám představíme unikátní město Ostrov, držící hned několik světových, evropských a českých prvenství v souvislosti s neuvěřitelnými historickými peripetiemi, kterými toto území prošlo, včetně osudů a pikantérií boháčů, ale hlavně obyčejných lidí.
Jedná se o prohlídku s průvodcem po Ostrovské historii a je možnost si vybrat ze 4 okruhů, jako například prohlídka zámeckého parku, který byl nazývaný 8.divem světa. Nebo okruh s názvem Život prostých lidí ve středověkém městě, nebo Život našich pradědů a v neposlední řadě také okruh Unikátní zahradní město.

Infocentrum Ostrov: 353 800 511 / 542, ic@dk-ostrov.cz

 I. OKRUH
UNIKÁTNÍ PARK – NAZÝVANÝ 8. DIVEM SVĚTA, od 15. století do roku 1948, interiéry vily dávného velmože, park, který byl 8. divem světa, palác princů s unikátní koupelnou
prohlídka cca 1 hod., 190 Kč / osobu, jazykové mutace 250 Kč / osobu
skupina (min. 20 účastníků), cena 160 Kč / osobu,  jazyková mutace 210 Kč / osobu
školní třída ZŠ (min. 20 účastníků), cena 100 Kč / osobu, děti do 10 let s rodiči zdarma

II. OKRUH
ŽIVOT PROSTÝCH LIDÍ VE STŘEDOVĚKÉM MĚSTĚ, život ve středověku, původní středověké město
prohlídka 1 hod., 160 Kč / osobu, jazykové mutace 210 Kč / osobu
skupina (min. 20 účastníků), cena 140 Kč / osobu,  jazyková mutace 180 Kč / osobu
školní třída ZŠ (min. 20 účastníků), cena 80 Kč / osobu, děti do 10 let s rodiči zdarma

III. OKRUH
UNIKÁTNÍ ZAHRADNÍ MĚSTO, od roku 1945 do roku 1965, interiéry unikátního domu kultury
prohlídka cca 1 hod., 180 Kč / osobu, jazykové mutace 220 Kč / osobu
skupina (min. 20 účastníků), cena 150 Kč / osobu,  jazyková mutace 190 Kč / osobu
školní třída ZŠ (min. 20 účastníků), cena 90 Kč / osobu
děti do 10 let s rodiči zdarma

IV. OKRUH
Život pradědů, od doby bronzové do roku 1922, interiéry vily dávného velmože, interiéry klášterního areálu
park, který byl 8. divem světa
prohlídka 2 hod. 45 minut, 400 Kč / osobu, jazykové mutace 600 Kč / osobu
skupina (min. 30 účastníků), cena 310 Kč / osobu,  jazyková mutace 460 Kč / osobu
školní třída ZŠ (min. 30 účastníků), cena 185 Kč / osobu, děti do 6 let s rodiči zdarma

V. OKRUH
20. století, život ve 20. století, interiéry unikátního domu kultury, 3 zastavení + prohlídka unikátního města
prohlídka 2 hodiny, 260 Kč / osobu, jazykové mutace 450 Kč / osobu,
skupina (min. 30 účastníků), cena 190 Kč / osobu,  jazyková mutace 300 Kč / osobu
školní třída ZŠ (min. 30 účastníků), cena 100 Kč / osobu, děti do 10 let s rodiči zdarma

VI. OKRUH
Ostrov, od doby bronzové do roku 1970, obsahuje kompletně I. a II. okruh, navštívíte 8 zajímavých míst
prohlídka 4 hod. a 30 minut, 550 Kč / osobu, jazykové mutace 750 Kč / osobu
skupina (min. 30 účastníků), cena 380 Kč / osobu,  jazyková mutace 550 Kč / osobu
školní třída ZŠ (min. 30 účastníků), cena 210 Kč / osobu, děti do 6 let s rodiči zdarma 

 

 Celková cena zahrnuje kompletní vstupné do  všech navštívených institucí, které jsou součástí zvoleného okruhu.
V případě, že jste skupinka - 5 a více zájemců, je možné vypsat termín na míru, po vzájemné dohodě.
UPOZORNĚNÍ: Okruhy obsahující mimo jiné komentovanou návštěvu Letohrádku, zdůvodu rekonstrukce elektroinstalace, budou do 31. 3. 2015 prováděny bez těchto interiérů. O zajímavosti tohoto objektu však nepřijdete.