Koncert vynikajícího českého jazzového hudebníka. Zájem Štěpána Markoviče o experimentování s hudebními žánry je znatelný už jen z výčtu umělců a skupin z rozličných směrů, se kterými Štěpán spolupracoval. Myšlenkou jeho tvorby je spontánní jazzový projev ve spolupráci s hudebníky, se kterými se cítí názorově a emocionálně spřízněn.

Kostel Zvěstování Panny Marie, vstupné 110 Kč předprodej, 130 Kč na místě

Upozornění:
Původní termín 16. září byl ze zdravotních důvodů účinkujícího přesunut na 27. září.