Dům kultury Ostrov ve spolupráci s Centrem duchovní obrody Sokolov uvede adventní koncert Karla Kekešiho. Je to zpěvák muzikoterapeut, který ovládá techniku alikvotního zpěvu – prastarou metodu založenou na síle vibrací lidského hlasu. Jeho zpěv navozuje klid a harmonii na těle i na duši.

Kostel Zvěstování Panny Marie

Vstupné 110, 130 Kč