Přednáška Jaroslava Ochece, připomínající 400 let od počátku třicetileté války, se zaměří na tři aspekty, které Jáchymov odlišovaly od jiných, často obléhaných a dobývaných měst.

Informační centrum zámek Ostrov (v podkroví)