Soutěžní výstava dětských prací na téma ROBOTI u příležitosti 49. dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Výstava také připomene práci Karla Čapka a jeho zásluhu o rozšíření slova robot do povědomí široké veřejnosti.

Dvorana zámek Ostrov
V provozní době MěÚ, vstup volný