Město Ostrov je spjato ve své historii se třemi význačnými šlechtickými rody, které ovlivňovaly dějiny střední Evropy. Byl to rod Schliků, rod vévodů Sasko - Lauenburských a markrabat Bádenských a sekundogenitura vládnoucí dynastie Habsburg-Lothringen.

Výstava „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808 – 1918“, která se návštěvníkům otevře 21. května 2016 na Staré radnici v Ostrově, má za úkol představit neznámé osudy toskánské větve habsbursko-lotrinského rodu, které jsou u nás v Čechách často velmi opomíjené. Přesto právě životní příběhy sekundogenitury toskánských Habsburků jsou velmi zajímavé a mají úzký vztah k Čechám a i k městu Ostrovu a jeho okolí.
Na výstavě bude mít návštěvník vzácnou příležitost shlédnout více než dvě stovky unikátních archivních dokumentů z Rodinného archivu toskánských Habsburků, jenž je uložen v Národním archivu, a trojrozměrných sbírkových předmětů z depozitářů Národního muzea Praha a mobiliárních fondů SZ Konopiště, SZ Zákupy atd., kam byly umělecké a osobní předměty rodu deponovány po roce 1918, po vytvoření samostatné Československé republiky.
Výjimečnost výstavy spočívá v tom, že budou zpřístupněny osobní a umělecké předměty a archivní dokumenty toskánských Habsburků, z nichž některé byly naposledy vystaveny v roce 1931 při příležitosti 600. výročí založení města Ostrov, a některé zpřístupněny nikdy nebyly.

Tato výstava vzniká ve spolupráci Města Ostrov s Národním archivem, Národním muzeem Praha, Národním památkovým ústavem - Generální ředitelství Praha, Městským archivem Palma (Baleárské ostrovy - Mallorca) a Rakouským kulturním střediskem v Madridu.

Záštitu nad výstavou „Toskánští Habsburkové a ostrovské panství 1808-1918“ převzal ministr kultury České republiky Mgr. Daniel Herman a hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel.

Mgr. Miluše Kobesová, kurátorka výstavy

Stará radnice Ostrov, vstupné: 50 Kč, 50% sleva pro děti do 15 let, důchodce a ZTP.

Informace pro školy: Vstupné je pro vás do konce výstavy ZDARMA.

Otevírací doba:
listopad - březen: úterý - neděle 13:00 - 17:00 hod.
duben - říjen: úterý - neděle 11:00 - 17:00 hod.

Web výstavy: http://www.toskanci.cz/cs/toskansti-habsburkove-v-ostrove/