Předmětem projektu č. EE/608/CZ/R230113 nazvaného Propagace turistických zajímavostí měst Ostrov a Breitenbrun, který je realizován v letošním roce v rámci Programu Cíl 3/ Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2007–2013 z Fondu malých projektů, je společná tvorba a výroba propagačních materiálů informujících o turistické nabídce projektových partnerů. Projekt si klade za cíl rozšířit turistickou nabídku obou měst a představit veřejnosti společné území jako oblast cestovního ruchu s celoročním využitým potenciálem. Propagační letáky, brožury a mapy přinášejí informace o významných turistických cílech v našem městě a společný leták prezentuje zajímavá místa, která lze navštívit v Ostrově a v německém městečku Breitenbrunn. Tam se z Ostrova dostanete autem za pouhých čtyřicet minut. Letáky jsou v české, německé a anglické jazykové mutaci a kromě přiblížení našich pamětihodností písmem i obrazem, přinášejí také informace o důležitých telefonních číslech, odkazy na webové stránky, orientační mapky a informaci o dostupnosti objektů pro handicapované osoby. Během realizace projektu docházelo mezi projektovými partnery k úzké přeshraniční spolupráci, která bude i nadále pokračovat. Propagační letáky se staly dalším krokem na společné cestě k prezentaci obou měst jako turisticky atraktivních cílů nejen pro tuzemské návštěvníky, ale také pro hosty z jiných zemí.