Od zámku k zámku“ -  Schwarzenberg a Ostrov na Stříbrné stezce.
„Von Schloss zu Schloss“ – Schwarzenberg und Ostrov an der Silberstrasse. 

Cílem tohoto projektu z Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce              2007 - 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj je, aby se zrenovované areály zámku v Ostrově a Schwarzenbergu staly vyhledávanými turistickými cíli. Pravidelně se zde budou konat společné kulturní akce i po dobu udržitelnosti projektu až do r. 2019, což přispěje k upevňování vzájemných vztahů a k podpoře další spolupráce na kulturní a společenské rovině. V rámci tohoto projektu byla v Ostrově zrenovována Pohledová zeď a ve Schwarzenbergu vnitřní prostory muzea, kde vznikla stálá výstava PERLA CASTRUM – zámek plný historie, která mapuje historii města a seznamuje návštěvníky s tradičními řemesly v tomto regionu.

 Zámek Ostrov – Pohledová zeď

Po Vánocích v roce 1691 vypukl v Ostrově požár, jemuž padl za oběť i starý Šlikovský zámek. Zůstala   zde pouze štítová stěna s nouzovou krytinou, která byla později změněna v hospodářskou budovu a stáje. Dominantní stěnu Šlikovského zámku přeměnil na přelomu 17. a 18. století dvorní bádenský stavitel, architekt a malíř Domenico Egidio Rossi na architektonickou kulisu zámeckých budov − Pohledovou zeď. Původně bývala zeď ukončena dvěma nárožními věžicemi, propojenými horní vyhlídkovou terasou s balustrádou a sochami. Severní věž měla ve spodní části grótu – uměle vytvořený jeskynní výklenek, odkud v kaskádách vytékala voda z městského náhonu. Podle velké sochy Neptuna nesla název „Věž velkého muže“. Ze strany města se v přízemí tohoto zámeckého křídla nacházely konírny.

Do 90. let 20. století silně podmáčená zeď postupně chátrala. Novodobý projekt na její záchranu z roku 2013 byl pojat jako šance zapojit Pohledovou zeď do celkové koncepce zámeckého parku: moderní kovová vyhlídková plošina, umístěná zhruba ve výšce původní terasy, nyní umožňuje návštěvníkům rozhled do parku i přilehlé staroměstské zástavby. Směrem od Žižkovy ulice se k Pohledové zdi přimyká nová „Zahrada vůní a barev“.

 Náklady na realizaci projektu činily cca 331 250 €.

Stálá výstava PERLA CASTRUM – zámek plný historie
Starobylý zámek tvoří ve spojení s kostelem St. Georgen-Kirche symbol města Schwarzenberg. Během po staletí trvající výstavby získal malebný vzhled. Majitelé a vládci se zde střídali v rychlém sledu.                     

 V 16. století postavili saští kurfiřti ze starého hradu lovecký zámeček. Od roku 1876 usedlost ovládala justice a mohutná hlavní hradní věž, nejstarší část zámeckého areálu, musela snášet nářky svých vězňů až do roku 1952. V roce 1957 obdrželo městské museum v zámku první výstavní prostory. Po nákladných restaurátorských pracích se MUZEUM ZÁMEK SCHWARZENBERG rozprostíralo na třech poschodích a ve zrekonstruované věži.

Obsahovým a uměleckým přepracováním stálé výstavy nastupuje nyní muzeum novou cestu, aby se od prosince 2014 dostalo do podvědomí návštěvníků jako místo plné zážitků. Ojedinělé poklady v hlavních částech výstavy – železo, cín a krajka zvou k jejich objevování. Návštěvníci se zde mohou seznámit s událostmi z více jak 800 let staré historie Schwarzenbergu a užasnou nad rozmanitostí a bohatostí výstavy. Ožijí i stará řemesla. Na návštěvníky čeká i celá řada překvapení, jedním z  nich      je  trumpetový automat – ve světě existují pouze dva hudební nástroje tohoto druhu, další se nachází v muzeu v Mnichově.

Celkové náklady na rekonstrukci stálé výstavy se pohybují kolem 2 000 000 €.

V rámci tohoto projektu se budou pravidelně 4x ročně po dobu udržitelnosti projektu do roku 2019 konat kulturní akce za účasti účinkujících z obou měst. V Ostrově se uskuteční vždy 2 hudební vystoupení před Pohledovou zdí v rámci velkých akcí např. Klášterní slavnosti, Den pro Ostrov nebo Michaelská pouť. 

www.schwarzenberg.de