Dům kultury Ostrov – centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas – projekt úspěšně končí

Napsal uživatel ostrov dne Čt, 12/20/2012 - 09:24.

Technická a stavební obnovu objektu Domu kultury Ostrov – centra pro kulturu, vzdělávání a volný čas se chýlí ke zdárnému konci.Rekonstrukci střechy (včetně hromosvodu), vestavbu výtahu v prostoru šaten, obnovu balkónu v kinosálu spolu s výměnou sedaček a vybudování nových prostor pro volnočasové aktivity se podařilo uskutečnit od zahájení stavebních prací v květnu minulého roku.V prostoru pod jevištěm divadelního sálu vznikl zcela nový společenský prostor – Divadélko Točna. A v místech původního skladu kulis byla vystavěna dvě nová podlaží, která budou v budoucnu sloužit jako zkušebny pro hudební skupiny a zázemí pro další kulturní aktivity.Mimo těchto, na první pohled viditelných změn, proběhla rekonstrukce větránía vytápění kinokavárny a předsálí společenského sálu, rekonstrukce elektroinstalacea nouzového osvětlení a modernizace celého systému měření a regulace. S tím souvisí určitá úspora energie, která však nebyla v projektu prvotním cílem.Je třeba zmínit i možnost (přednost) volnějšího a zejména bezpečnějšího pohybu pro imobilní či těžce mobilní osoby, zrakově postižené, maminky s kočárky ad. v prostorách objektu díky nově zbudovanému výtahu, který má dostatečné rozměry pro přepravu osobi nákladů a je v něm zabudováno akustické hlášení pro zastavení v jednotlivých podlažích (včetně Braillova písma u tlačítek).V rámci rekapitulace je třeba ještě uvést, že se celkové náklady projektu vyšplhaly na cca 24,7 mil. Kč, z čehož dotace z prostředků Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Severozápad dosahovala 78,63 % způsobilých výdajů a že stavbu prováděla První krušnohorská realitní kancelář Kadaň, s. r. o.Největším přínosem obnovy Domu kultury Ostrov je bezpochyby zachování významné kulturní památky ruku v ruce s novým, efektivnějším funkčním využitím.Slavnostní ukončení projektu je plánováno na středu 9. 1. 2013.