Dům kultury Ostrov - Centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas

Napsal uživatel ostrov dne Po, 10/22/2012 - 09:16.
Město Ostrov dokončuje projekt „Dům kultury Ostrov - centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas“ z prostředků Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad. Stavební práce na tomto projektu byly zahájeny v květnu loňského roku.

Předmětem projektu je technická a stavební obnova Domu kultury Ostrov, která zahrnuje rekonstrukci střechy, vestavbu výtahu v prostoru šaten, rekonstrukci balkónu kinosálu včetně výměny sedaček a vznik nových prostor pro volnočasové aktivity. V prostranství pod jevištěm divadelního sálu vznikl zcela nový společenský prostor -  Divadélko Točna a v místech původního skladu kulis jsou vestavěna dvě nová podlaží, která budou sloužit jako zkušebny pro hudební skupiny a zázemí pro další kulturní aktivity. Mimo viditelných změn proběhla také rekonstrukce řady technického zařízení, jako například větrání a vytápění kinokavárny a předsálí společenského sálu. Projekt zahrnuje současně i modernizaci celého systému řízení a regulace, rekonstrukci elektroinstalace a nouzového osvětlení.

Mezi hlavní přínosy projektu patří zejména zachování významné kulturní památky včetně jejího funkčního využití. Lepší pohyb pro imobilní a těžce mobilní občany, matky s kočárky a zrakově postižené osoby v prostorách Domu kultury umožňuje nově zbudovaný výtah, který má dostatečné rozměry pro přepravu a obsahuje akustické hlášení v jednotlivých podlažích včetně braillova písma u tlačítek.

 Úspora energie sice není primárním cílem, ale i tento přínos je projektem vytvářen. Zateplení půdního prostoru, rekonstrukce větrání a vytápění a také modernizace celého systému řízení a regulace včetně rekonstrukce elektroinstalace a nouzového osvětlení by měly přinést úsporu energie na vytápění. Provedená obnova kulturní památky je tedy šetrná k životnímu prostředí

Balkon divadelního sálu v průběhu rekonstrukce
Rekonstrukce jeviště divadelního sálu
Střecha DK před rekonstrukcí

Fotografie z celé rekonstrukce ZDE

Informační panely projektu ZDE