O projektu

Projekt s názvem Dům kultury Ostrov - Centrum pro kultuturu, vzdělání a volný čas je největší rekonstrukcí Domu kultury za celou dobu jeho existence. V rámci této akce bude zrekonstruováná střecha, bude vestavěn výtah z prostoru šaten pro veřejnost na předsálí, budou vyměněny sedačky na balkóně divadelního sálu a v prostoru pod jevištěm divadelního sálu vznikne zcela nový společenský prostor -  Divadélko Točna. V bezprostřední blízkosti budou do skladu kulis vestavěna dvě podlaží a vzniknou tak zkušebny pro hudební skupiny a zázemí pro další kulturní aktivity. Krom viditelných změn proběhne rekonstrukce řady technického zařízení, jako například větrání a vytápění kinokavárny a předsálí společenského sálu. V rámci projektu dojde k modernizaci celého systému řízení a regulace.

Předpokládané způsobilé náklady na tuto akci činí 27 505 918 Kč. Město Ostrov na tuto akci získalo dotaci ve výši 21 628 432,34 Kč. Dotace bude poskytnuta z rozpočtu Regionální rady soudržnosti Severozápad ze strukturálního fondu ERDF. Jednotlivé projekty rekonstrukce a modernizace Domu kultury se připravují od roku 2004. Cílem akce je přeměna Domu kultury v moderní centrum pro kulturu, vzdělávání a volný čas. Každá z plánovaných rekonstrukcí má svůj zvláštní smyl, přičemž některé přispějí k větší efektivitě provozu a některé směřují spíše směrem ke zvýšení komfortu a spokojenosti návštěvníků.

Celá akce byla zahájena v květnu 2011. Pro zařízení staveniště je vyčleněna část parkoviště směrem k restauraci Družba. Jednotlivé etapy rekonstrukce jsou naplánovány tak, aby práce pokud možno co nejméně omezovali provoz a akce pořádané v Domě kultury. Naší snahou bude, aby vždy promítalo alespoň jedno kino. Rekonstrukce divadelního sálu je naplánována tak, aby nenarušila obvyklou divadelní sezónu, a v žádném případě nebude omezen průběh tradičního Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana. Naopak již příští zimu zjistí návštěvníci výrazné zlepšení tzv. tepelné pohody. V roce 2012 pak bude dokončeno divadélko Točna a zkušebny. Ke konci celé akce proběhne rekonstrukce elektroinstalace ve velké části společenských prostor.

Rekonstrukce balkónu Rekonstrukce balkónu Rekonstrukce balkónu Napsal uživatel ostrov dne Po, 08/22/2011 - 15:49. Cílem rekonstrukce balkónu divadelního dálu je nahradit staré dřevěné sedačky moderními pohodlnými křesly. V první řadě ... více
Vestavba výtahu Vestavba výtahu Vestavba výtahu Napsal uživatel ostrov dne Po, 08/22/2011 - 15:42. Výtah bude instalován v přízemí v prostoru šatny a v prvním patře pak v prostoru předsálí. Díky této akci se zpřístupní ... více
Soutěž regionálních kapel Soutěž regionálních kapel Soutěž regionálních kapel Napsal uživatel ostrov dne Út, 02/18/2014 - 15:24. Dům kultury vyhlašuje soutěž regionálních kapel. Hlavní cenou bude vlastní nahrané CD v nahrávacím studiu Domu ... více
Kultura v Točně Kultura v Točně Kultura v Točně Napsal uživatel ostrov dne Út, 02/18/2014 - 14:16. Divadélko Točna má v každém měsíci svůj program. Střídají se tu regionální kapely,  zpěváci s žánry zejména pro seniory, ... více
45. FOH V REKONSTRUOVANÉM DOMĚ KULTURY 45. FOH V REKONSTRUOVANÉM DOMĚ KULTURY V rámci 45. letého výročí festivalu pro děti jsme pořádali program pro děti poprvé i v Točně. Děti si mohli vyzkoušet různé výtvarné techniky v rámci dílniček pro děti pod vedením Zdeňky Bílkové z ... více
Noc divadel v Točně Noc divadel v Točně Noc divadel 16. listopadu 2013 Zveřejněno: 03/21/2014První ročník Ostrovské noci divadel... byl kouzelný!!! více
SWING MELODY OSTROV 22.09.2013 SWING MELODY OSTROV 22.09.2013 SWING MELODY OSTROV - 22.09.2013 Zveřejněno: 03/30/2014Nádherný a pohodový koncert v Točně.Fotky jsou uvěřejněny s laskavým svolení jejich autora, p.Miroslava Rajtmajera st., díky ! více
GrooveTown, koncert 30.11.2013 GrooveTown, koncert 30.11.2013 GrooveTown, koncert 30.11.2013 Zveřejněno: 03/26/2014 Parádní a pohodový večer, fanouškům a kapele díky za jedinečný zážitek !!Fotky jsou uveřejněny s laskavým svolením jejich autora, p. ... více