Projekt „Zintenzivnění přeshraniční turistické spolupráce mezi městem Ostrov a městem Kurort Oberwiesenthal“ je realizován v rámci Programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko,  spolufinancováného Evropským fondem pro regionální rozvoj.  

Od podzimu roku 2010 se setkávali zástupci českého města Ostrova a německého města Kurort Oberwiesenthal a společně plánovali tento evropský projekt, který přiblíží širokému publiku turistické nabídky obou měst a bude přispívat k jejich dalšímu rozvoji. Při četných schůzkách vznikaly nosné myšlenky projektu a města se shodla na svých společných zájmech.  V obou místech však scházely vhodné komunální prostory, které by umožnily proměnit řadu zajímavých návrhů ve skutečnost. Tak vznikla první myšlenka využít pro tyto účely historické budovy. V Ostrově byl do projektu zařazen barokní zámek a v Oberwiesenthalu Královský saský lesní úřad.

 Zámek Ostrov - Dvorana

Ostrovský zámek se stal po nákladné rekonstrukci, která trvala 26 měsíců a vyžádala si celkové náklady 177 mil. Kč (cca 6 mil. EUR), sídlem městského úřadu a zároveň kulturním a společenským centrem. Část rekonstrukce ostrovského zámku – zastřešení vnitřního nádvoří byla realizována v rámci společného přeshraničního projektu měst Ostrov a Kurort Oberwiesenthal a byla na ni získána dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši cca 1,6 mil. EUR z  Programu Cíl 3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Zastřešené atrium zrekonstruovaného zámku, nazvané Dvorana, je moderním prostorem, kde historická a moderní architektura spoluvytvářejí unikátní prostor pro kulturní a společenské akce. Nacházejí se zde také dva prosklené pavilony, kde je umístěna podatelna městského úřadu, Czechpoint a kavárna. Zajímavé a turisticky atraktivní jsou všechny nově vzniklé expozice umístěné v zámku. Ve Dvoraně se nacházejí výstavy o historii zámku, plakátová výstava „Zámecký areál v proměnách času“ a ve vitrínách mohou návštěvníci shlédnout výstavu exponátů nalezených v průběhu rekonstrukce nazvanou „Skryté tajnosti“. Expozice v sala terreně mapuje rudné dolování v Krušných horách a v podkroví se mohou návštěvníci seznámit exponáty souvisejícími s rodem hrabat Šliků a jejich působením v tomto regionu. K nejzajímavějším z nich patří šlikovská pokladnice, kterou zdobí 44 mincí – jáchymovské a plánské tolary a na víku krušnohorské medaile z jáchymovské mincovny. Jde o dílo evropského významu, které bylo prohlášeno kulturní památkou a v současnosti je již majetkem státu.

WIESENTHALER K3

Ve středu města Kurort Oberwiesenthal se nachází „Wiesenthaler K3“ s muzeem, infocentrem a knihovnou. Výstava „Dobyvatelé vrcholů – Údolí si podmaňuje svět“ se věnuje především historii města a zimním sportům. Vtáhne vás do neodolatelných kouzel „Bílého údolí“ a zažijete přeměnu horského městečka v nejznámější centrum zimních sportů v Sasku. Dozvíte se, jak se „prokletý sníh“ změnil v „bílé zlato“. Setkáte se zde s velikány sportu, budete moci obdivovat jejich lyže, poháry a medaile. Najdete mezi nimi kombinézu Jense Weißfloga, ve které se v roce 1994 stal dvojnásobným olympijským vítězem ve skocích na lyžích nebo skokanské lyže trojnásobného olympijského vítěze Ulricha Wehlinga (severská kombinace, 1972/1976/1980) či běžky vítěze Světového poháru v běhu na lyžích René Sommerfelda (2003/2004) a olympijské vítězky v běhu na lyžích Barbary Petzold/ Beyer (1980). Současní sportovci jako olympijský vítěz Eric Frenzel (2014) nebo skokan na lyžích Richard Freitag dali muzeu k dispozici své lyže a boty. Vrcholné práce lidového umění tu stojí vedle děl Williama Wauera, umělce narozeného v Oberwiesenthalu. Na ostrově písní můžete naslouchat krušnohorskému zpěvákovi Anthonu Güntherovi. Celková částka na rekonstrukci objektu byla vyčíslena na 2,3 milionu EUR.

V rámci tohoto projektu se uskutečnilo několik sympozií za účasti zástupců měst obou projektových partnerů (např. Stavební kultura v Ostrově – od baroka k socialistickému realismu, Zámecký areál v proměnách času, Krajkářství po obou stranách hranice – Ostrov a Oberwiesenthal udržují tradici starých řemesel, Z historie zimních sportů v Ostrově a Krušných horách), která jsou vždy spojena s vernisáží aktuální výstavy ve Dvoraně ostrovského zámku.