V Ostrově se bezplatně oddává v obřadní síni na Staré radnici, zde snoubenci neplátí žádný poplatek.
Termíny obřadních dnů pro rok 2017:

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
07.01.2017, 04.02.2017, 11.03.2017, 21.01.2017, 18.02.2017, 25.03.2017

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
08.04.2017, 20.05.2017, 10.06.2017, 29.04.2017, 24.06.2017

ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ
08.07.2017, 05.08.2017, 09.09.2017, 22.07.2017, 19.08.2017, 23.09.2017

ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
07.10.2017, 11.11.2017, 09.12.2017, 21.10.2017, 25.11.2017

Pokud je sňatek uzavírán v mimořádném termínu v obřadní síni na Staré radnici Ostrov nebo na jiném vhodném místě, zaplatí snoubenci správní poplatek ve výši 1.000 Kč.
Poplatky se vybírají podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré informace o sňatcích Vám budou podány na matrice.
• Jaroslava Berková, matrika, tel.: 354 224 933, e-mail: jberkova@ostrov.cz
• Jana Pecková, matrika, tel.: 354 224 934, e-mail: jpeckova@ostrov.cz

Snoubenci mohou využít nabídku Domu kultury a vybrat si ke konání svatebního obřadu prostory Kostela Zvěstování Panny Marie, kaple sv. Floriána a Einsiedelnské kaple v Klášterním areálu. Za poskytnutí těchto prostor uhradí snoubenci částku viz. ceník.

Kostel Zvěstování Panny Marie -  1 652,89 bez DPH
Kaple sv. Floriána, Einsiedelnská - 826,45 bez DPH

Informace o pronájmu prostor Vám budou poskytnuty na tel.: 353 800 542 nebo e-mail: halovak@dk-ostrov.cz.