REKLAMNÍ MOŽNOSTI

Dům kultury Ostrov nabízí širokou škálu reklamních služeb. V Ostrově je k dispozici 43 výlepových ploch pro výlep plakátů od velikosti A4 do A1. Dům kultury je vydavatelem Ostrovského měsíčníku, který je vydáván v nákladu 8000 ks a je zdarma distribuován do všech ostrovských domácností.

DALŠÍ REKLAMNÍ MOŽNOSTI

  • propagace na kulturních akcích Domu kultury (plakáty, loga v sálech)
  • reklama před filmovými projekcemi
  • webové stránky www.dk-ostrov.cz

Informace na telefonu: 353 800 511 /514 / 542